Women’s March Against Violence

Martsa ng Kababaihan Laban sa Karahasan sa Marso 8, 2010 Militarismo, Seksismo, WTO, Arroyo: Atras! Women’s March Against Violence on March 8, 2010 Militarism, Sexism, WTO, Arroyo: Retreat! Pagtitipon:  Ika-9 ng umaga, Kanto ng España at Blumentritt Tutungo sa:  Mendiola Contact Persons: Wilnor Papa 09202637305; Yuen Abana 09162811934; Susan Defensor 09207496962 APL-Women • Bagong Kamalayan…